KRDV KRDV KRDV KRDV KRDV KRDV KRDV KRDV KRDV KRDVANBI
ANBI - algemeen nut beogende instelling

Naam: Stichting Kunst Rond de Venen
RSIN: 816357705
Post- en bezoekadres: Bozenhoven 156, 3641 AJ Mijdrecht 

Doelstelling van de ANBI: 
Het verrichten van werkzaamheden ten bate van of het verlenen van steun aan het professioneel kunstenonderwijs 
in de gemeente De Ronde Venen.

Hoofdlijnen van het beleidsplan: 
De Stichting faciliteert en organiseert, betaalbare en kwalitatief goede kunsteducatieve activiteiten, in de 
disciplines muziek, dans en theater voor de bevolking van de Gemeente De Ronde Venen. De activiteiten worden 
uitgevoerd door zelfstandige docenten, die zijn afgestudeerd aan een HBO-opleiding binnen hun vakgebied 
(muziek, dans en theater). Dit zijn enthousiaste en betrokken vakmensen, die na hun opleiding ruime ervaring 
hebben opgedaan als artiest en als docent. Hun deskundigheid en actuele kennis op hun vakgebied weten zij 
op inspirerende wijze over te brengen op hun leerlingen. 

Doel van Stichting  Kunst Rond de Venen is, spin in het web zijn voor kunsteducatie in De Ronde Venen en deze 
facilitair te ondersteunen, het gaat daarbij om kunsteducatie activiteiten:
 - onder schooltijd (primair onderwijs en voortgezet onderwijs)
 - na schooltijd  (brede school en naschoolse opvang)
 - kinderen, jongeren en volwassenen die les willen volgen 
 - aan mensen met een beperking
 - ondersteuning van amateurkunstverenigingen

De stichting doet dit door zorg te dragen voor:
 - huisvesting en faciliteiten 
 - aantrekken en inspireren van zelfstandig werkende docenten, die samen garant staan voor een breed palet 
   van kunsteducatieve activiteiten
 - de interne en externe communicatie en publiciteit
 - administratie en financiën
 - gemeenschappelijke activiteiten en evenementen 

Bestuurders:
Alexander Schütte, voorzitter; Jan van Breukelen, penningmeester; Serge Willemse, secretaris.

Beloningsbeleid volgens statuten:
Bestuurders ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden en een vergoeding van gemaakte kosten met 
toepassing van een door het bestuur vast te stellen regeling.

Beloningsbeleid personeel:
Op de arbeidsovereenkomst met het personeel is de CAO Kunsteducatie van toepassing.

Uitgeoefende activiteiten:
Het verzorgen van muziek- en danslessen in de gemeente De Ronde Venen. 
Het gemiddeld aantal jeugdleerlingen in 2013 was:
Muziek             160
Dans                  73
Daarnaast hebben 20 leerlingen deelgenomen aan de Hafabra-examens.

Andere activiteiten:
 • Nieuwjaarsreceptie van de gemeente met een optreden van de dansafdeling.
 • Workshop Algemene Muzikale Vorming op basisschool Vlinderbos.
 • Workshops op basisscholen vanuit Kunst Centraal.
 • Optreden in het Alzheimercafé op woensdag 10 april.
 • De jaarlijkse dansvoorstelling op 15 juni in theater ’t Zand te Maarssen. Hieraan hebben 57 jeugdleerlingen 
  deelgenomen uit De Ronde Venen.
 • Hafa-examens op 15 en 22 juni.
 • Deelname aan de symfonie van de Veensteekmachine op 22 juni.
 • Theatrale uitvoering Mozart opera Die Zauberflöte op 5 en 6 juli, 40 medewerkenden, 200 personen publiek,
  in de N201 te Aalsmeer, ook met leerlingen en ouders/vrienden/familieleden uit DRV.
 • Bezetting van een kraam op de najaarsmarkt in Wilnis op 14 september en optredens van de dansafdeling.
 • De eerste kinderdisco op 20 november in Wilnis. Daaraan deden 38 jongens en meisjes mee in de leeftijd
  4-9 jaar.
 • Het kerstconcert op 11 december in De Boei in Vinkeveen. Er waren 2 voorstellingen waaraan per
  voorstelling 30 leerlingen muziek en dans meededen.